Technologie

VÝZKUM A VÝVOJ

Filtry pevných částic

Používané filtry lze rozdělit na povrchové a hloubkové. Povrchové filtry zahrnují filtry Wall Flow (průchod stěnou), které se také mohou nazývat voštinové a mohou také být kovové sintrované. Hloubkové filtry zahrnují svíčkové s kovovými vlákny a pěnové filtry. Povrchové filtry jsou nejpoužívanějším typem.

Další klasifikace filtrů se dělí na otevřené a uzavřené systémy filtrů. U uzavřených systémů musí výfukové plyny projít porézním materiálem filtru. S nárůstem hodnoty zaplnění filtru sazemi vzrůstá i hodnota protitlaku v systému. To je důvod, proč se musí čas od času provést regenerace. Z tohoto důvodu jsou tyto systémy optimálně sladěny s řídicím systémem motoru a ostatními komponenty systému následné úpravy výfukových plynů. Dosahují vysokého stupně filtrace (> 95%).

Otevřené systémy (obtokové filtry) umožňují průchod části výfukových plynů filtrem bez čištění, aby se zabránilo ucpání filtru. K ucpání může dojít, když nedochází k vhodné regeneraci. Stupeň filtrace otevřeného systému je nižší než u systémů uzavřených. Otevřené systémy se převážně používají pro renovaci na vznětové motory.

Wall Flow

Filtry typu Wall Flow jsou nejpoužívanějším typem filtrů. Výfukové plyny proudí válcovým tělem, které obsahuje velký počet kanálků a penetruje porézní strukturu stěn kanálků. Částice se hromadí na povrchu vstupní části. Základní část tělesa filtru je vyrobena z karbidu křemíku (SiC), kordieritu a titančitu hlinitého.

SPÉKANÉ KOVY

Porézní vrstva vyžadovaná pro filtrační postup se skládá ze spékaných kovových částic. Filtry ze spékaných kovových částic jsou k dispozici jako otevřené a uzavřené systémy. Primárně jsou zhotoveny ve tvaru vlnovců nebo desek.

VÝZKUM A VÝVOJ

Jako firma, která se orientuje na budoucnost, investujeme do výzkumu a vývoje. Vedle vlastního vývoje a výzkumu provozujeme intenzivní spolupráci s univerzitami a odbornými školami. Získané výsledky podrobuje firma Advanpure GmbH zkouškám v realném provozu.

Jedním z našich partnerů je například firma diondo GmbH, která se zaměřuje na testování. Podrobnosti naleznete v části Kvalita.

Kvalita

Koncept čištění Advanpure je založen na jednoduchém principu: Proces se obejde bez řezání (bez otevření filtru) a proběhne v uzavřeném procesu. Přednost: Touto metodou neunikají škodlivé látky do okolí. Filtr prochází procesem jen jednou a na závěr je po kontrole odeslán spolu s protokolem zákazníkovi. Nová metoda čištění s procesními, na sebe přesně naladěnými kroky, uvolní 95% původní kapacity filtru. Tím je zaručeno další možné dodržování servisních intervalů.

Čistíme SCR/DPF systémy všech výrobců:
Airmeex, Ark, BASF ,Baumot, Baumüller, Bersy, Caterpillar Inc., Comela, Daugbjerg, DCL, Deutz, Delphi, Dinex, Donaldson, Eberspächer, ECS, EHC, Emcon, Eminox, Emitec, Ernst, ETB, HJS, HUG / ElringKlinger, Huss, Kurre, Twintec, Johnson Matthey, Liebherr, Mann+Hummel, Oberland Mangold, Pirelli, Physitron, Proventia, PURItech, Roth-Technik, Tehag, Remus, Tenneco/Walker, UNI Fit