Zkušenosti a know how

Odborníci na čištění

Léta našich zkušeností a odbornosti v oboru čistících technologii nám pomohlo vyvinout zcela novou metodu čištění filtrů částic. To nám umožnilo zvednout kvalitu postupu čištění tím, že jsme nastavili každý krok postupu a v současnosti jsme schopni vrátit kapacitu vyčištěných filtrů zpět na 95% jejich původní hodnoty. Dalšími důležitými aspekty nového postupu čištění je snížená cena a značná úspora času.

Naši zákazníci nás vnímají jako spolehlivého partnera v rychle se rozvíjecím oboru s budoucností. Z tohoto důvodu úspěšně pracujeme se zákazníky z celé Evropy.

Naše efektivní logistika a náš kvalifikovaný tým Vám poskytuje podporu nejen při demontáži a čištění, ale až ke konečné zpětné montáži. S pomocí naší certifikované a profesionální dílny přímo v našich obchodních prostorách jsme schopni nabídnout širokou škálu služeb pro motorová vozidla.

Kvalita

Rychlé, šetrné a certifikované

Abychom stále zlepšovali naši účinnost jsme trvale v pohybu. Například zkušební služby firmy diondo GmbH nám pomáhají provádět pravidelné zkoušky vyčištěných DPF, DOC a SCR systémů, které nám pomáhají zlepšit kvalitu naší práce. Zároveň kvalita naší práce se stává průhlednou pro Vás jako naše zákazníky. Objektivní zkoušky materiálu Vám zaručují průhlednost našich služeb a zároveň současně slouží jako základ pro probíhající optimalizaci našich čisticích výsledků. Solidní databáze je základem správných rozhodnutí ve vývoji výrobků. Tato databáze se tvoří laserovým scanováním a počítačovou tomografii.

Proč Advanpure?

Pomůžeme Vám rozhodnout

Advanpure

Certifikovaný
Konkurenti
Doba čištění 1-2 Hodiny, 24H Expres 6-8 Hodiny
Modifikace filtrů Žádné úpravy filtru, Filtr zůstává v původním stavu Filtr je otevřen a znovu spojen, Provozní povolení vyprší
Postup čištění Monitorováno, Průtok a teplota výfukových plynů jsou přizpůsobeny filtračnímu materiálu, není nutno provádět žádné mezistupně; Filtr prochází procesem čištění pouze jednou Nekontrolovaná, silné zatížení jádra filtru a tím i možné pozdní účinky; Postup čištění se musí opakovat několikrát
Typy filtrů Čištění všech typů a velikostí filtrů; automobilů, užitkových vozidel, nákladních automobilů, stavebních strojů, autobusů, dodávkových vozidel, stacionárních zařízení (elektráren) Omezené čištění, převážně pro automobily, čisticí systémy nejsou vhodné pro velké filtry užitkových vozidel
Partner/Know-How Partnerství s předním výrobcem filtrů na trhu / Výměna znalostí Žádné partnerství, Znalost nejnovějších filtračních technologií musí být vyvinuta
Servisní síť Celoněmecká partnerská síť odborných workshopů pro vymontování a instalaci, jakož i odeslání, přes 200 partnerů Neexistující nebo roztříštěná partnerská síť, Zákazník se musí postarat o zaslání, vymontování a instalaci,
Kontrola čištění, Záruka Samostatně rozvinutá databáze řízení, záznam o všech filtrech a údajů čištění, řídicí nástroj pro kompletní proces čištění, trvale dostupné čisticí hodnoty a historie, zkušební protokol Partly only cleaning protocol, no database for history or cleaning values
Žádost o čištění

100%

Čistě

100%

Ekologické

100%

Servis

100%

Spokojenost