Suché nebo mokré čištění filtrů částic?

Jak vyčistit filtr pevných částic

Zanesené filtry částic se dají čistit, pokud nejsou „poškozené“. Advanpure obhajoval na počátku suchou metodu čištění jako jedinou skutečně vysoce funkční. Po zavedení mokré metody se vyskytlo mnoho dotazů, proč i Advanpure přistoupil na způsob čištění, které předtím kritizoval.

Porovnání obou způsobů Advanpure čištění filtrů částic a katalyzátorů

Každá z obou jmenovaných metod má své přednosti a nevýhody, které se u té druhé metody nevyskytují.

Suchá metoda za použití nízkofrekvenčního pulzního čištění částic po předešlém ohřátí je metoda zcela bezriziková. Filtr i katalyzátor jsou při jejím použití v identickém prostředí jako ve vozidle jen s tím rozdílem, že výfukové plyny ohřáté na čistící teplotu proudí opačným směrem, a že je do jeho útrob žene jednoválcový motor, který se stará o silné nízkofrekvenční pulzy.
Pokud je však filtr skutečně nadmíru zanesen vysokým tlakem ve výfuku (ve slangu říkáme „zabetonován“), nelze tuto metodu jako prvotní vůbec nasadit. Výfukové plyny se při čištění ve stroji vracejí a k procesu čištění vůbec nedojde. Dojde-li však k procesu čištění a proběhne-li do konce, je suchá pulzní metoda nejdokonalejší metodou zcela bez rizik a tou, která jako jediná dostane z filtru veškerý materiál. Na video s metodou čištění DPF nízkofrekvenčními rázy se podívejte zde.

Mokrá metoda, za použití vhodné chemie bez reziduí v horkém roztoku v uzavřeném vodním okruhu umí lépe rozpouštět olejové složky po haváriích turbodmychadla a poradí si i s opravdu zabetonovanými filtry s vysokým obsahem hutných částic. Mokrá metoda však zanáší do filtru nežádoucí vlhkost, která při následném překročení teplot po montáži do vozu může filtr poškodit tím, že se zbytky vody přemění v páru a filtr uvnitř vlásenkově potrhají. Proto Advanpure filtry po mokrém čištění poměrně dlouho vysouší pomocí dvou fází o různých teplotách, aby bylo toto riziko téměř zcela eliminováno. Video s mokrou cestou čištění DPF zde.

Existují však stavy filtrů, se kterými si úplně skvěle neporadí žádná z obou metod a není tedy již způsob, jak vyčistit filtr pevných částic. K trvalým poškozením, která vidět nikterak nejsou, patří redukce velikosti mikroskopických pórů prodyšného keramického monolitu povrstvením kontaminační látkou. Pokud se do filtru dostane jen motorový olej, pak si s ním obě metody, zejména mokré čištění, poradí, ale bude-li se jednat o chemii s rezidui v pórech keramiky (nevhodná aditiva do paliv a motorového oleje, použití nevhodného paliva či motorového oleje), sníží se jeho „prodyšnost“ pro výfukové plyny, a to už je po montáži i na sebezdravější vozidlo problém. Ve vyšších otáčkách pod zátěží, kdy dochází nejen ke zvýšenému průtoku spalin vlivem přeplňování turbodmychadlem, ale i jejich teplotě, způsobuje pro řídící jednotku nezvykle zvýšený tlak předčasně indikovaný požadavek o regeneraci, protože si řídící jednotka skrze hodnoty diferenčního tlaku vydedukuje vysoký stupeň zanesení filtru sazemi, přestože je filtr třeba i úplně prázdný. Podobně se chovají mnohdy i neoriginální filtry částic, které jsou svými rozměry menší, nebo je jejich monolit z odlišného, méně propustného „těsta“.

Obě metody jsou neinvazivní (neřeže se, nesváří se). V porovnání ekonomičnosti obou metod je mokrá metoda levnější než metoda suchá, a proto je nasazována u více podnikatelských subjektů z hlediska návratnosti. Dražší suchá metoda je časově o něco méně náročná, pokud ji lze použít, a záruka nepoškození a jistoty velmi účinného vyčištění bez jakýchkoli změn či stop na keramice jak filtru, tak katalytické vrstvě jí řadí stále na první místo v šetrnosti a účinnosti čištění.

Na závěr zbývá dodat, že Advanpure přistupuje k metodám čištění filtrů částic zodpovědně a po důkladných zkouškách. Ve spolupráci s jedním z nejzkušenějších výrobců katalyzátorů a filtrů částic BAUMOT vyvíjí stroje, které pracují se sledovanou procedurou čištění od začátku do konce. Stále však platí, že nejvíce filtrů částic zasílaných k čištění by k čištění zasílané být vůbec nemusely, pokud by vozidlo fungovalo správně. Bezchybné musí být zejména motor a jeho elektronika a pak i katalyzátor. Filtry čištěné na základě zanesení jenom samotným popílkem po vysokém nájezdu kilometrů tvoří ca 5 až 10 % zakázek a důvod zanesení DPF nad únosnou hranici lze hledat ve vozidle diagnostikou, nikoliv ve filtru samotném.