Uvedení nového čistícího přístroje AD5000 na trh

čištění DPF AD5000A

V rámci odborných dnů firmy LKQ jsme byli začátkem června přizváni do jejich školícího centra, abychom prostřednictvím prvních prezentací představili nový inovativní čistící systém AD5000A.

Velký počet účastníků se mohl seznámit s problematikou spojenou s čištěním filtru částic, ať už šlo o potřebnou diagnostiku a ověření správné funkce sytému DPF a všech jeho částí na vozidle, tak i kontrolu filtru částic mimo vozidlo.

Následovali praktické ukázky, jak z diagnostiky, kontroly filtrů, tak i čištění samotného, kde byly předvedeny pracovní postupy, které je nutné dodržovat ke zdárnému vyčištění DPF. V rámci prezentace byly pomocí AD5000A úspěšně vyčištěny různé systémy.

AD5000A je určen právě k čištění systémů následného zpracování výfukových plynů z osobních a dodávkových vozidel. Vyspělá technologie, jednoduchá manipulace, ale především efektivní výsledek čištění, byly přítomnými hodnoceny velmi pozitivně.

Více o našem procesu číštění DPF se dozvíte v sekci čištění.