BMW a obvinění ohledně emisí dieselových motorů: Co by měli řidiči vědět a jak jim může pomoci Advanpure

Nejnovější obvinění proti BMW: znepokojující varování

Po nedávných odhaleních německé organizace na pomoc životnímu prostředí (DUH) se mnoho řidičů BMW ocitlo v nejistotě a obavách. Hnutí DUH obviňuje renomovanou automobilku BMW z manipulace s hodnotami emisí výfukových plynů svých dieselových vozů a tvrdí, že v několika modelech BMW objevilo zakázaná poruchová zařízení a takzvané “tepelné okno”. Jedná se o závažné obvinění, které by mohlo mít významný dopad na automobilový průmysl a zejména na řidiče BMW.

Na základě rozsáhlých testů DUH zjistilo, že některé modely BMW se vznětovými motory překračují přípustné mezní hodnoty emisí oxidů dusíku 49krát. Tato šokující čísla jsou pro řidiče vážným varováním a zpochybňují sliby výrobců automobilů.

BMW na tato obvinění reagovalo a tvrdí, že již byla vyvrácena. Tvrdí také, že DUH “záměrně provokuje extrémní naměřené hodnoty nereálnými jízdními situacemi”.

Možný dopad na řidiče BMW: Hrozí nová Dieselgate?

Pokud se tato obvinění ukáží jako pravdivá, může to mít významný dopad na řidiče BMW a celý automobilový průmysl. Vozidla, která překračují mezní hodnoty emisí oxidů dusíku, by mohla být vyřazena z provozu nebo nucena k modernizaci. Hnutí DUH totiž požaduje, aby Spolkový úřad pro motorovou dopravu okamžitě vyřadil postižená vozidla z provozu nebo nařídil úřední modernizaci hardwaru.

Volkswagen instaloval do přibližně 11 milionů dieselových vozů po celém světě speciální software, který dokázal rozpoznat podmínky testu a následně regulovat výkon motoru tak, aby emise byly v přípustných mezích. Při běžném provozu na silnici však emise výrazně překračovaly zákonné limity.
Volkswagen instaloval do přibližně 11 milionů dieselových vozů po celém světě speciální software, který dokázal rozpoznat podmínky testu a následně regulovat výkon motoru tak, aby emise byly v přípustných mezích. Při běžném provozu na silnici však emise výrazně překračovaly zákonné limity.

Aféra “Dieselgate”, v níž byl Volkswagen obviněn z manipulace s hodnotami emisí, měla v minulosti dalekosáhlé důsledky pro automobilový průmysl a řidiče. Pokud se obvinění DUH ukáží jako pravdivá, může to vyvolat novou krizi důvěry v automobilový průmysl a mít pro řidiče závažné finanční a právní důsledky.

Advanpure: řešení na míru pro úpravu výfukových plynů

Uprostřed této kontroverze nabízí společnost Advanpure řešení pro řidiče BMW. Jsme specialisté na úpravu výfukových plynů a máme dlouholeté zkušenosti s výrobou hardwarových modernizačních systémů pro širokou škálu vozidel se vznětovými motory, včetně BMW. Naše portfolio zahrnuje hardwarové systémy pro modernizaci motorů BMW 2.0l i motorů BMW 3.0l, jako je BMW X5 3.0l (E70).

Naše řešení jsou zaměřena na snížení emisí oxidů dusíku a dodržování předepsaných mezních hodnot. Řidiči tak mohou i nadále používat své vozidlo s vědomím, že nezatěžují životní prostředí a neporušují platné emisní předpisy.

Co znamená modernizace hardwaru?

Hardwarová modernizace je účinnou metodou úpravy stávajícího systému vozidla a snížení emisí znečišťujících látek. Toho se obvykle dosahuje instalací speciálních zařízení, která filtrují výfukové plyny a snižují tak množství škodlivin vypouštěných do životního prostředí.

Dovybavení systémy Advanpure zajišťuje řidičům BMW spolehlivé dodržování předepsaných mezních hodnot emisí oxidů dusíku. Naše systémy jsou speciálně navrženy tak, aby bylo čištění výfukových plynů účinné a zachoval se výkon vozidla bez zvýšení spotřeby paliva.

Výhody modernizace hardwaru

Hlavními výhodami hardwarové modernizace pomocí systémů Advanpure jsou zamezení ztráty hodnoty a dodržování emisních limitů. Naše řešení zajišťují, že vozidla nadále splňují požadované normy, a proto se jich netýkají žádné zákazy jízdy.

Systém hardwarového dovybavení ADVANPURE pro vozidla BMW
Systém hardwarového dovybavení ADVANPURE pro vozidla BMW

Modernizace navíc může přispět k zachování hodnoty vozidla. Je to proto, že vozidla, která splňují platné emisní normy, jsou na trhu žádanější, a proto si lépe udržují svou hodnotu.

Jak vám může společnost Advanpure pomoci

Jako odborník na úpravu výfukových plynů nabízí společnost Advanpure účinné řešení, které zajistí, že váš dieselový motor BMW splňuje emisní předpisy. Díky našim rozsáhlým znalostem a dlouholetým zkušenostem vám můžeme nabídnout řešení na míru pro vaše vozidlo, které bude mít co nejmenší dopad na životní prostředí.

V době, kdy automobilovým průmyslem otřásají obvinění proti BMW, je pro zajištění mobility důležitější než kdy jindy zajistit, aby vaše vozidlo splňovalo platné emisní předpisy. Společnost Advanpure jako specialista na následnou úpravu výfukových plynů může poskytnout účinné řešení, které řidičům vrátí kontrolu nad vozidlem a zajistí, že si budou moci i nadále užívat svobody jízdy bez starostí s emisemi nebo vyřazením z provozu. Rádi vám poradíme nebo objasníme veškeré vaše dotazy.